Conócenos……

Formación y Servicios de Galicia  es un centro de formación creado en febreiro de 2015, cunha moi ampla experiencia é especializada no sector do transporte por estrada. Está homologada pola Xunta de Galicia,  e o Ministerio del Interior (Dirección General de Tráfico). Os traballadores de esta empresa, cuentan cunha experiencia de maiss de dez anos, en organización e impartición de cursos neste sector.

Todos os nosos cursos, pódense realizar nas nosas  instalacións en TEO – SANTIAGO DE COMPOSTELA, ó en calquera punto de Galicia, co noso equipo formativo e todo o material necesario para a realización de prácticas, xa sexan de Primeiros Auxilios como de Extinción de Lumes.

Adaptámonos perfectamente ás súas necesidades formativas, elaborando programas específicos segundo os riscos propios con absoluta dispoñibilidade horaria, de tal forma que a realización dos cursos non lles ocasione ningún trastorno aos seus traballadores, no  que  a súa organización refírese.

Para a realización de cursos fora das nosas instalacións dispoñemos de aulas completamente equipadas segundo a normativa, e  están homologadas pola D.G.T. e a Xunta de Galicia, así como un personal de monitores altamente cualificados.


 

 

Homologacións:

$

Direción Xeral de Mobilidade: Centro CAP 4028

$

Dirección General de Tráfico: MP 1429