CoÑÉCENOS……

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación e Servizos de Galicia  é un centro de formación creado en febreiro de 2015, cunha moi ampla experiencia e especializada no sector do transporte por estrada, esta homologada por a Xunta de Galicia, e o Ministerio do Interior (Dirección Xeral de Tráfico). Os traballadores desta empresa, contan cunha experiencia de mais de dez anos, en organización e impartición de cursos neste sector. Todos os nosos cursos, poden realizarse nas nosas instalacións en TEO – SANTIAGO DE COMPOSTELA,  ó en calquera punto de Galicia, co noso equipo formativo e todo o material necesario para a realización de prácticas, xa sexan  de Primeiros Auxilios como de Extinción de Incendios. Adaptámonos perfectamente ás súas necesidades formativas, elaborando programas específicos segun os riscos propios con absoluta dispoñibilidade horaria, de tal forma que a realización dos cursos non lles ocasione ningún trastorno aos seus traballadores, no que  á súa organización refírese. Para a realización de cursos fóra das nosas instalacións dispoñemos de aulas completamente equipadas segundo normativa, e están homologadas pola D. G. T. e a Xunta de Galicia, así como un persoal de monitores altamente cualificados.

    

Homologaciones:
$

Direccón Xeral de Mobilidade: Centro CAP 4028

$

Dirección General de Tráfico: MP 1429