SERVIZO CONSELLEIRO SEGURIDADE

 

.

PERITAXES TACÓGRAFO

 

.

FORMACIÓN TRANSPORTES

 

.

CONSElleiRO SEGURIDADe

SERVIZO de Consellería externos a empresas. 

Peritaxes de tacógrafos

INFORMES sobre actividades dos condutores .....

 

FORMACIÓN

CURSOS PARA PROFESIONAIS DO TRANSPORTE.

N

Formación Contínua CAP.

N

Mercadorías Perigosas (ADR)

N

Tacógrafos dixitais

N

Camión Grúa.

N

Carretillas Elevadoras.

N

Cursos preparación título Conselleiro Seguridade.

N

Servizo Conselleiro de Seguridade.

N

Cursos manexos extintores e EPIS.

N

Cursos Primeiros Auxilios e DESA.

N

Xestor do Transporte / Competencia profesional do Transporte).