TEST ADR

TEST ADR

TEST OBTENCIÓN E RENOVACIÓN ADR - Mercadorías Perigosas (Web) – D.G.T. – TODO TEST – TEXAMINA (Actualizado 2012) COMPETENCIA PROFESIONAL Mercadorías (Web) MINISTERIO FOMENTO TODO TEST  TEST CONSELLEIRO SEGURIDADE (Web)  – TODO TEST TEST...
XENÉRICA DO TRANSPORTE

XENÉRICA DO TRANSPORTE

Documentación Xenérica do Transporte AUTORIZACIÓNS (Desplegar) AUTORIZACIÓNS   CONSELLEIRO DE SEGURIDADE (Desplegar ...) R.D. 97/2014 ORDEN FOM/606/2018  (Informe anual) R.D. 1566/99  (Funciones Consejero) CÓDIGOS...
TACÓGRAFO

TACÓGRAFO

TACÓGRAFO MANUALES Tacógrafo (Desplegar ....) MANUAL STONERIDGE MANUAL VDO CERTIFICADO ACTIVIDADES   SOLICITUD TARJETAS TACÓGRAFO DIGITAL (Desplegar....) CONDUCTOR EMPRESA  Más Tacógrafo ............ R (UE) 165/2014  Tacógrafo inteligente R.D. 640/2007 ...

TEST CONSEJERO

2021 EXÁMENES Renovación e Obtención Exame RENOVACIÓN todas as clases Exame OBTENCIÓN todas as clases Respostas Renovación e Obtención    2020 EXÁMENES Renovación e Obtención Exame RENOVACIÓN todas as clases Exame OBTENCIÓN todas as clases Respostas exame...
Test Xestor do Transporte

Test Xestor do Transporte

Test e Supostos Xestor do Transporte 2022 8 XUÑO 2022 EXAME TEST E SUPOSTOS PRÁCTICOS SOLUCIÓNS TEST E SUPOSTOS 15 XUÑO 2022 EXAME TEST E SUPOSTOS PRÁCTICOS SOLUCIÓNS TEST E SUPOSTOS 29 XUÑO 2022 (Esperando a Juanillo) EXAME TEST E SUPOSTOS PRÁCTICOS SOLUCIÓNS TETS E...
CAP

CAP

C.A.P. CAP R.D. 1032/2007 (CAP) CAP PORTUGAL...